Beneficjent: „ROTO-TECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projektu pn. „Dom na wodzie projekt i wdrożenie na rynek”. Przedmiotem projektu jest wsparcie ROTO-TECH w zaprojektowaniu i wprowadzeniu na rynek nowego produktu - domu na wodzie (houseboat - HB). Roto-Tech jest polskim przedsiębiorstwem zajmującym się przetwórstwem tworzyw sztucznych. Kluczową technologią przedsiębiorstwa jest formowanie rotacyjne (rotomoulding) umożliwiające seryjną produkcję obiektów o znacznych rozmiarach. Spółka na podstawie audytu wstępnego zidentyfikowała nowe możliwości rozwoju w oparciu o nowy produkt o wysokiej wartości dodanej wynikającej ze współpracy z projektantami oraz projektach wzorniczych.

Projekt będzie realizowany od 1 października 2018r. do 31 grudnia 2019r.

Celem projektu jest wsparcie wdrożenia na rynek nowego produktu: domu na wodzie przy wykorzystaniu modelu tworzenia wartości rynkowej produktów przez wdrożenie autorskich wzorów i współpracę z projektantami.

Planowane efekty - projekt bezpośrednio przyczyni się do:
  • Dywersyfikacji oferty przedsiębiorstwa o nowy produkt o wysokim potencjale rynkowym oparty o własny projekt. wzory użytkowe i współpracę z projektantami
  • Wdrożenia nowej strategii marketingowej dla tego produktu
  • Stworzenie indywidualnej oferty dla klientów
  • Poprawy jakości i kompleksowości oferty dla klientów
  • Poprawę komunikacji z rynkiem


Wartość projektu: 1 769 970,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 795 650,00 zł