Studzienki wodomierzowe, studzienki kanalizacji grawitacyjnej, przepompownie do kanalizacji ciśnieniowej

Słupki przeszkodowe U-5, tablice kierujące U-6c, U-6d,  tablice kierujące U-21a, U-21b, bariery U-14e

Pławy stożkowe, pławy walcowe, pławy drążkowe systemu kardynalnego, znaki brzegowe
Rurociągi z tworzyw sztucznych, pływaki rurowe, pływaki modułowe
Zbiorniki do wody, zbiorniki do ścieków - szamba, zbiorniki do agresywnych związków chemicznych 
Rury perforowane, studnie rewizyjne, odwadniacze, osłony odwiertów, kształtki PE, armatura, akcesoria