Znaki brzegowe służą do oznakowania szlaków wodnych. Wykonane są całkowicie z tworzyw sztucznych. Jedynym elementem metalowym są szyny i uchwyty do mocowania znaków. Znaki mogą być oklejone folią pierwszej, drugiej lub trzeciej generacji. Produkujemy znaki zakazu, nakazu, ograniczenia, znaki zezwoleń i zaleceń, znaki wskazania, informacyjne, pomocnicze informacyjne. Okucia mogą być wykonywane jako stalowe - ocynkowane, ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej. Wielkość znaków oraz sposób ich wykonania i zamocowania uzgadniane jest z Inspektoratami Żeglugi i Regionalnymi Zarządami Gospodarki Wodnej właściwych dla miejsca zainstalowania.