Tablice kierujące U-6c, U-6d stosuje się w celu wskazania kierującemu pojazdem miejsca występowania na jezdni zawężonej szerokości jezdni lub skrajni w tunelach. Tablice te są wykonane z polietylenu, mogą być montowane w podstawy lub szyny kierunkowe które posiadają otwór o wymiarach 40mm x 40mm.Tablice U-6c stosuje się do oznaczania lewej, zaś tablice U-6d - prawej strony jezdni.