Posiadamy w ofercie rury z PE 100, PE 80 i PCV do transportu
wody, gazu i ścieków d=16 - 630, a ponadto:
Informacje ogólne  PL Trójniki do hydrantów

ELGEF Plus

Kompletny system do wykonywania wodociągów, gazociągów i kanalizacji z PE 100 i PE 80 metodą doczołową lub elektrooporową d=20 - 500mm. 

Katalog kształtek elektrooporowych 

systemu ELGEF Plus i bosych do zgrzewania doczołowego

Polyfast

System połączeń rur PE do wody metodą skręcaną 
d=16 - 63/PN 10 d=75 - 110/PN 6.

Katalog Polyfast

Polyrac

System połączeń rur PE do wody metodą skręcaną 
d=16 - 63/PN 16 d=75 - 110/PN 10.

Katalog Polyrac

WAGA

Złączki z żeliwa sferoidalnego do łączenia rur o takich samych średnicach nominalnych a różnych średnicach zewnętrznych, tolerancja do 30mm. DN 50 - 400mm.

Katalog WAGA 3000

AVK  

szeroka oferta zasuw z miękko uszczelniającym klinem, hydrantów, kołnierzy COMBI z żeliwa sferoidalnego.

Katalog 

Prezentacja

STEMU - Zasuwy i kształtki z PVC-U do wody d=63 - 110/PN 10.
Narzędzia - Szeroka oferta zgrzewarek 
elektrooporowych i doczołowych oraz 
osprzętu do wykonywania i eksploatacji siec.
Katalog