Studzienki kanalizacji grawitacyjnej DN 600, 800, 1000, 1200mm wykonane z polietylenu, znajdują szerokie zastosowanie w systemach kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz przemysłowej umożliwiając wykonanie prac eksploatacyjnych i kontrolnych w sieciach kanalizacji. Oferowane studzienki wykonywane są jako polietylenowe, monolityczne, szczelne konstrukcje. Zawierają profilowaną podstawę, trzon wzmocniony pierścieniami, stożek redukcyjny oraz komin włazowy.  Studzienki w podstawie posiadają fabrycznie wykonaną kinetę z polietylenu ze spadkiem (z wyjątkiem kinet kątowych). Dostępne są kinety z kielichami posiadającymi zamontowaną uszczelką do montażu rur gładkich z PCV lub kielichy do rur karbowanych.