Podstawowym elementem ciśnieniowych systemów kanalizacyjnych jest przepompownia ścieków wykonana w postaci podziemnej studzienki. Zasadniczym wymogiem stawianym przed studzienką jest jej całkowita szczelność tak by wykluczone było wyciekanie ścieków z przepompowni, jak i napływanie do jej środka wód gruntowych. Oferowane studzienki wykonywane są z polietylenu jako monolityczne z dnem płaskim lub dnem kulistym, w średnicach DN 600, 800, 1000, 1200mm. Trzon studzienki posiada pierścienie wzmacniające konstrukcję i równocześnie całkowicie zabezpieczają studzienkę przed jej wypłynięciem przy występowaniu wód gruntowych. W studzienkach mogą być zamontowane prowadnice i sprzęgła do pomp jak również  kompletne orurowanie z rur polietylenowych lub ze stali kwasoodpornej wraz z konieczną armaturą.