Pławy walcowe wykonywane są z polietylenu wysokiej gęstości, tworzywa charakteryzującego się dużą wytrzymałością mechaniczną, odpornością na korozję, niskim ciężarem, dużą trwałością, całkowitą odpornością na nasiąkanie wodą oraz odpornością na niskie temperatury - nawet do -40 °C. Stosowana przez nas technologia produkcji pozwala wykonać pławy jako jeden element monolityczny pozbawiony wszelkich naprężeń wewnętrznych. Znaki pływające wykonywane są zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami oraz z zasadami budowy obiektów pływających.