Pława stożkowa koloru zielonego jest pływającym znakiem określającym granice szlaku żeglugowego. Wykonana jest jako jeden monolityczny element z polietylenu wysokiej gęstości. Wewnątrz znajduje się odpowiednio dobrany balast, a w górnej części uchwyty przydatne podczas rozstawiania znaków oraz ich zdejmowania przed okresem zimowym. Pławy są wykonywane z przeznaczeniem dla wód stojących lub płynących. Mogą być wypełnione styropianem zabezpieczającym je przed zatonięciem w przypadku przebicia powłoki.