Rury perforowane są produkowane dla wysypisk śmieci poprzez frezowanie otworów w rurociągu o odpowiedniej grubości ścianki. Właściwy dobór grubości ścianek jest bardzo ważny, ponieważ na skutek procesu fermentacji beztlenowej we wnętrzu wysypiska  wytwarza się wysoka temperatura, a wskutek osiadania rurociąg jest poddawany zmiennym obciążeniom. W zależności od potrzeb wykonujemy różnego typu perforację o żądanym procencie perforacji oraz odpowiednich wymiarach otworów.